เลือกภาษา
สืบค้นแบบง่าย
สืบค้นแบบละเอียด
ชื่อเรื่อง : ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...
หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...
ISBN/ISSN : ประเภทวัสดุ/มีเดีย : ประเภททรัพยากรสารสนเทศ : สถานที่จัดเก็บ :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

Awards

The Winner in the Category of OSS

Library Information

information

Ratchamangkhalaphisek Nationnal Library of Chiang Mai:
20/1 Boonruangrit Road, Muang,Chiangmai Postcode: 50100
Phon No:
(053) 808550-1
Fax No :
(053) 808550-1(25)

Opening Hours

Tuesday - Friday :
Open : 09.00 AM
Break : No Break
Close : 17.00 PM
Saturday :
Open : 08.30 AM
Break : No Break
Close : 18.00 PM

Collections

We have many types of collections in our library, range from Fictions to Sciences Material, from printed material to digital collections such CD-ROM, CD, VCD and DVD. We also collect daily serials publications such as newspaper and also monthly serials such as magazines.

Library Membership

To be able to loan our library collections, you must first become library member. There is terms and conditions that you must obey.